Historikk

I 2008 innførte UiT pedagogiske mappe som vurderingskriterium for godkjenning av pedagogisk basiskompetanse. Etter hvert har den pedagogiske mappen fått andre anvendelsesområder og i dag brukes pedagogisk mappe bl.a. ved søknad om stilling ved UiT, ved opprykk og meritteringssøknad. (Les mer her). 

I 2014 tok UiT/Result initiativ og utviklet “digitalmappe.uit.no” i samarbeid med UiT/IT-avdelingen. Løsningen som ble valgt var WordPress, som er verdens mest brukte webpubliseringsløsning. Plattformen (digitalmappe.uit.no) ble spesialtilpasset til formålet for pedagogiske mapper. WordPress har flere fordeler, og er kjent for enkel brukerterskel og fleksibilitet.

UiT/Result har administrert og har hatt ansvar for dette tilbudet. Siden starten har flere hundre mapper blitt opprettet og vedlikeholdt i denne plattformen.

UiT har lenge vært et foregangsuniversitet ift. bruk av pedagogiske mapper. Digitalmappe.uit.no har også vokst og vist seg å være et nyttig verktøy i denne sammenhengen. Både ift. dokumentasjon av de fagliges kompetanse og utvikling, men også for UiT generelt, samt synliggjøring av det pedagogisk fremmende arbeidet som foregår på UIT. Arbeidet med mapper har gjort at andre universitet har hentet inspirasjon fra UiT’s tilnærming. Siden digitalmappe.uit.no har vært åpent tilgjengelig har også ansatte ved andre universiteter benyttet digitalmappe.uit.no som verktøy for egen utvikling og dokumentasjon på sin arbeidsplass. 

Hvorfor fases den ut

UiT har over tid besluttet å redusere satsningen på WordPress. I 2019 ble også alle tjenestene knyttet til WordPress (site.uit.no, blogg.uit.no, digitalmappe.uit.no m.f.) outsourcet fra UIT til en ekstern aktør (Serit), som overtok det underordnede driftsansvaret. Result har alltid hatt begrensede rettigheter til å kunne utføre tilstrekkelig vedlikehold. Det har gjort digitalmappe.uit.no vanskelig å drifte samt videreutvikle.

Til tross for at UIT/Result har vært pådriver for å utvikle og legge tilrette for at UIT har et slikt alternativ, så skalerer ikke digitalmappe.uit.no og wordpressløsning godt i dagens IT infrastruktur. Behovet er likevel etablert og UiT er i sluttfasen av en “Portfolio-løsning” som skal dekke flere behov hos UiT, inkludert pedagogiske mapper. Dette arbeidet ble gjennomført med en sluttrapport , og blir etter all sansynlighet tilgjengelig høsten 2022 som UiT’s nye løsning for å dokumentere utdanningsfaglig kompetanse.

UiT har i flere år samarbeidet med andre universiteteter om pedagogiske mapper. Man har også involvert Sikt (utvikling og anskaffelse av fellestjenester innen utdanning og forskning), men foreløpig (pr. 21. mars 2022) har Sikt ingen felles systemalternativ for kunnskapssektoren når det gjelder pedagogiske mapper.

Hva gjør man videre?

Mappene på Digitalmappe.uit.no vil fortsatt være synlige på nett etter 31. mars 2022, men man vil ikke lenger kunne logge inn på løsningen og gjøre endringer i mappen sin. 

Det er allerede satt i gang et arbeid med å få på plass en ny løsning for digitale pedagogiske mapper. Den nye løsningen/systemet heter Portfolium og er allerede testet ut i en pilot ved UIT.  Så snart ny løsning er på plass vil eiere av digitale mapper bli kontaktet og vi vil tilrettelegge så godt som mulig for å flytte innhold inn i den nye løsningen. 

IT-avdelingen vil ta backup av alle mappene og være behjelpelige med å overføre innhold til ny løsning når dette er på plass 

For de som har aktive søknader som refererer til tekster i mappa, eller for de som ennå ikke har tatt backup så kan vi informere om at, selv om tilgangen til mappa stenges, så vil den ennå ligge tilgjengelig og synlig på nett frem til 31. juli 2022.

ngen som er beskrevet her.