Tannlege- og tannpleierstudiet er utdanninger med fokus på mye praksis og kontakt med pasienter. Yrkene kombinerer medisinsk teori og håndverk i samspill med mennesker. Institutt for klinisk odontologi (IKO) prøver å tilrettelegge for at studentene skal få mer tid til praksis. En vesentlig måte å bidra til det er å styrke studentenes egen læring og utvikling gjennom studentaktive læringsformer.

I prosjektet Dental røntgenteknikk og geometri valgte instituttet å digitalisere forelesningene slik at studentene skulle få mer fleksibilitet i læringsprosessene. Dental røntgenteknikk er et kombinert fagtema mellom grunnteori og klinisk praksis. Det krever at studentene lærer om forskjellige teknikker, geometri i teori og deretter kliniske øvelser. Digitalisering av teoridelen vil kunne gi større grad av fleksibilitet i tillegg til at studentene kan bruke kunnskap og få mer tid til praksisdelen. Jo mer klinisk praksisøvelser studentene får, jo bedre kvalitet på resultat. Det betyr at kvaliteten på røntgenbildene forbedres, og at pasientene eksponeres mindre mot strålingsdoser. Result ved Terje Bergli bidro til å få digitalisert teoridelen.

Gjennom prosjektet har man gjennomført innspillinger og opptak til Unifractal-appen. Denne telefon-appen lagrer videoopptak og kan gjenkjenne objektene som er brukt, slik som for eksempel røntgenapparat og røntgenutstyr. Studentene kan ta opp og bruke disse videoene nærmest som en huskelapp når som helst, hvor som helst, og spesielt på klinikken. Noen av teknikkene og utstyret blir ikke brukt så ofte og disse videoene kan hjelpe dem å huske hvordan de skal bruke utstyret og på en faglig forsvarlig måte. Appen brukes nå som en del av undervisningstilbudet.

Unifractal-appen blir produsert av selskapet Unifractal i Tromsø. Den består av to deler:

  1. Videoopptak tatt opp med mobiltelefon.
  2. Visuell objektgjenkjenning. Denne delen gjenkjenner røntgenutstyr/instrumenter via mobiltelefonen og hvis den gjenkjenner instrumenter og eller teknikker, viser programmet hva disse instrumentene er og hvordan det skal brukes via video. Appen lar administrator behandle bilder for maskinlæring, og legge til innhold til registrerte enheter og nye brukere.

Appen har mange anvendelsesområder og brukes også i forbindelse med opplæring av helsepersonell til bruk av medisinsk utstyr, og til nye brukere/studenter av musikkstudio, se her.