Alle studenter ved Helsefak skal gjennom utdanningen oppnå generell kompetanse om tverrfaglig samarbeid. Dette lærer studentene først og fremst gjennom praksis i møte med pasienter. Formålet med prosjektet var å styrke studentenes læring om tverrprofesjonell samhandling og digital kompetanse om velferdsteknologi ved å tilby digitale læringsressurser med aktiv studentinvolvering. Prosjektet fikk finansiering av Program for undervisningskvalitet i 2019 og skal avsluttes inneværende semester. Sluttresultatene vil bli da bli presentert.

Prosjektet ble i første omgang rettet mot desentralisert sykepleierutdanning og ergoterapiutdanning ved campus Tromsø. Studentene har vært aktivt med gjennom hele prosjektperioden; fra planlegging, utvikling, produksjon av filmer, utprøving og evaluering.

Filmene er produsert i samarbeid med Result, og beskriver implementering og erfaringer ved bruk av ulike former for velferdsteknologiske hjelpemidler. Studenter fra begge profesjonsutdanningene har bidratt gjennom produksjon og deltatt som skuespillere i filmer om velferdsteknologi.

Du kan lese mer om prosjektet her.