Påmelding er nå åpnet for UiTs konferanse “Utdanningskvalitet i endring? Mellom realiteter og idealer” – 7. og 8. februar 2022.
 
Result inviterer til konferansen Utdanningskvalitet i endring? – Mellom realiteter og idealer 7. og 8. februar 2022 i Tromsø. På konferansen vil vi diskutere og dele erfaringer om kvalitet i høyere utdanning. Tema som belyses er: Hva har økt nasjonalt og lokalt fokus på utdanningskvalitet ført til for studenter, for undervisere og for utdanningsledere som jobber med utvikling og styrking av undervisning og læring? Hvordan kan vi identifisere utfordringer og finne mulige løsninger, og hva kan vi lære av hverandre? Prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås, åpner konferansen. Deretter vil flere forskere bidra med presentasjoner om ulike aspekter ved utdanningskvalitet – og i tillegg legger vi opp til mulighet for erfaringsutveksling og diskusjon om ulike praksiser for kvalitet i utdanning. Du kan lese hele programmet for konferansen “Utdanningskvalitet i endring? – Mellom realiteter og idealer” her!
 
Målgruppen for konferansen er undervisere og forskere med interesse for kvalitetsarbeid, utdanningsledere og faglig/administrativt ansatte med ansvar for kvalitet i utdanning.
 
Konferansen avholdes på Rica Ishavshotellet i Tromsø. Deltakeravgift er 1500,- kroner som inkluderer lunsj begge dager og festmiddag. Vi har holdt av en del hotellrom til en hyggelig pris. Du kan melde deg på konferansen her!
 
Frist for påmelding er 6. januar 2022.
 
Vel møtt til spennende dager i Tromsø!
 
Hilsen Programkomiteen,
Ragnhild Sandvoll, prosjektleder og førsteamanuensis
Trine Fossland, professor
Ådne Danielsen, førsteamanuensis