Result jobber med mange ulike prosjekter og sammen med Institutt for Lærerutdanning og Pedagogikk (ILP) har vi hatt flere prosjekter det siste året som involverer videoproduksjoner.

UiT/ILP er involvert i en omfattende satsing på barnehage- og skolebasert etterutdanning i Troms og Finnmark. Instituttet skal bidra i et geografisk område med spredt befolkning og store reiseavstander, og med stadig flere partnere. For å kunne oppfylle mandatet om å stimulere til kollektiv kompetanseutvikling i barnehager og skoler i landsdelen, satser instituttet på økt bruk av digitalt undervisningsmateriell i et digitaliseringsløft. Dette gjennomføres i tett samarbeid med Result. Sammen med Result er målet å lage 15 filmer i løpet av 2021 og 2022. Filmene skal treffe sektormålene for barnehage og skole, vedtatt av Stortinget og lokalt definerte behov som etterspørres av flere. Filmene skal ha god kvalitet, kunne gjenbrukes i flere partnerskap og være aktuelle over tid. De skal også kunne brukes i instituttets grunnutdanninger.

«Fiktiv Barnehage» er en metode for samhandling og utvikling. Metoden kunne vært beskrevet ved hjelp av andre multimediale tekster (tekst, lyd ol.), men i dette tilfellet valgte vi å gjøre det med video. Dette er en av videoene som har blitt til i dette satsningsprosjekt for etterutdanning i skole og barnehage.

Professor Astrid Stranbu ved ILP, UiT, har ledet samarbeidet mellom ILP og Result. For å gi de faglige bidragsyterne eierskap til undervisningsfilmene sine har de hatt tett samarbeid med produsentene Tiia Grøn og Terje Bergli ved Result. Bidragyterne har vært involvert i idè, manusutvikling samt skuespill i noen tilfeller. De har selv bestemt form på sin video innenfor gitte rammer. Noen har valgt dramatisering, mens andre har f.eks. valgt animasjon eller forelesningsvideo.  Alle bidragene vil etterhvert bli tilgjengelig på denne lenken