UiT prioriterer å styrke undervisnings- og læringskvaliteten ved egen institusjon. En viktig finansieringskilde for fagmiljøene har vært og er «Program for undervisningskvalitet» i regi av Strategisk utdanningsutvalg. Programmet åpnes nå for søknader for 2021 og vi oppfordrer alle fagmiljøer til å benytte anledningen til å utvikle søknader som kan bidra til å gjøre undervisningen enda bedre.

Søknadsfrist er satt til fredag 30. april. Søknaden sendes i ephorte: 2021/909. Alle søknader må godkjennes av institutt- og fakultetsledelse før de sendes til Result for saksbehandling. Dette gjelder også for søknader der flere institutter/fakulteter er involvert.

Har du/dere spørsmål så kan disse rettes til førsteamanuensis Ådne Danielsen (adne.danielsen@uit.no) eller seniorrådgiver Kari Riddervold (kari.riddervold@uit.no) ved Result, UB.

I år legges det opp til søknader i tre kategorier: Fyrtårn, Utviklingsmidler og Utdanningssamarbeid med arbeidslivet. Rammene for utlysningen 2021 er:

  • Fyrtårn: 2 million kroner er satt av til ett enkelt prosjekt.
  • Utviklingsmidler: 2,7 millioner kroner er satt av. Det kan søkes om beløp mellom 150 000 og 400 000 kroner.
  • Utdanningssamarbeid med arbeidslivet. 1,4 millioner kroner er satt av. Det kan søkes om beløp mellom 150 000 og 400 000 kroner.

Strategisk utdanningsutvalg vil fatte beslutning om tildeling i juni-møtet. Søkerne vil bli tilskrevet i etterkant. Søknadene kan gjøres offentlig tilgjengelig. Tildelte prosjektmidler utbetales når institutt har akseptert tildelingen og eventuelt gjort nødvendige endringer i budsjett og prosjektinnhold. Result er sekretariat for søknadsprosessen.

Velkommen som søker!

For mere informasjon se her.