Diku og Kompetanse Norge har lyst ut tilskudd til fleksible utdanninger. Utdanningstilbudene skal bidra til at flere får opplæring og kompetansepåfyll uavhengig av arbeidssituasjon og bosted.

Diku har lyst ut inntil 92 MNOK til utvikling og drift av fleksible og relevante utdanningstilbud i høyere utdanning, og som kan gis utenfor campus. Det overordnede målet for denne ordningen er at universiteter og høyskoler tilbyr fleksibel og relevant utdanning for studenter, som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved en universitets- eller høyskolecampus. For mere informasjon se her.

Kompetanse Norge har lyst ut inntil 40 MNOK til utvikling og utprøving av fleksible videreutdanningstilbud som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter og/eller møte de utfordringer og muligheter digitalisering gir. I denne utlysningen vil de særlig prioritere videreutdanningstilbud for å styrke digital kompetanse, ikt-sikkerhet og kompetanse for det grønne skiftet/bærekraft. For mere informasjon se her.

Søknadsfrist for begge ordningene: 22. mars 2021 kl. 12.00.

Hvis fagmiljø ved UiT vurderer å søke og har behov for bistand eller diskutere mulig søknad, ta kontakt med instituttleder Øystein Lund ved Result.