mostphotos.com - desc.: Researcher giving a lecture to the students. Universitetspedagogikk for stipendiater

I år hadde vi to stipendiatkurs med fokus på undervisning og læring i høyere utdanning. Et kurs på norsk på våren og et på engelsk på høsten. I begge kursene var det i overkant av 20 stipendiater. Disse var fra campus Tromsø, Harstad, og Alta.

Det er noen år siden vi sist hadde stipendiatkurset på engelsk, så vi var glade for å kunne gjennomføre det på igjen på engelsk. Planen i det kommende år er også å ha et kurs på norsk og engelsk, med norsk til våren.

I høstens kurs ble det innovert ved å innføre et arbeidskrav om undervisningsfilosofi. Det som kalles en undervisningsfilosofi er en slags akademisk essay der man skriver om hvilke tanker man har om undervisning ved å ta utgangspunkt i tidligere erfaringer samt planer for fremtidig utvikling av undervisning. Dette arbeidskravet ble innført som et ledd i å styrke de pedagogiske refleksjonene til stipendiater ved UiT, og dokumentet de skrev vil kunne inngå i en pedagogisk mappe og brukes til fremtidige jobbsøknader. Arbeidskravet om undervisningsfilosofi ble innført for å skape større overenstemmelse mellom stipendiatkurset og det som kalles program for pedagogisk basiskompetanse som er for faglig ansatte. Sensorene ble positivt overrasket over det høye nivå på de aller fleste undervisningsfilosofiene. Innføringen av undervisningsfilosofien har vært en suksess og det tenkes at dette kan innføres på det norske kurs også.

Stipendiatkurset er tilgjengelig for alle stipendiater ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Påmelding til vårens stipendiatkurs: https://result.uit.no/stipendiatkurs/