På et digitalt møte tok Kine Dørum deltakere gjennom hva de har å vente de neste to semstre.

Årets kurs i pedagogisk basiskompetanse i regi av Result er nå i gang. Som mye annet, er det litt annerledes i år.   

Siden oppstart av programmet har det vært betydelig flere søkere enn vi har kunnet tilby plass til. Tidligere ble det kun tatt opp 25 deltakere. I år fikk alle som søkte tilbud om plass. Det resulterte i at kurset nå består av 125 deltakere, fra alle campus og alle fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

Dette ble mulig da samlingene på grunn av koronasituasjonen går digitalt. Programmet har også startet med en mentorordning. De oppnevnte mentorene jobber aktivt med utdanningskvalitet ved sine institutt og skal følge opp de som tar kurset.

Førsteamanuensis Kine Dørum som er ansvarlig for opplegget, ba i oppstartsamlingen deltakerne om å skrive deres forventninger til kurset i chatten. Å få nye verktøy og kunnskap for å bli en bedre underviser, og å få økt kunnskap om aktivisering av studentene var flere av ønskene som kom fram.

Emnet skal avsluttes våren 2021 med en konferanse, der deltakerne får legge fram sine utviklingsprosjekter, som de skal jobbe med gjennom studieåret.

Fullført Uniped-100 gir ansatte i undervisnings- og forskerstillinger kvalifisering og dokumentasjon av pedagogisk basiskompetanse i høyere utdanning.