Koronautbruddet har ført til økt stress for studentene og mindre studentaktiv læring

Foto: Illustrasjonfoto fra Mostphotos

Flere ulike forskere har nå undersøkt foreløpig resultat av studietiden under korona og har funnet ut at utbruddet av Covid-19 pandemien har ført til mer stress og mindre aktiv læring for studente, skrives det i Khrono.

Til tross for at digitalisering i høyere utdanning bærer med seg lovnad om økt studiekvalitet og “dypere” læring ved bruk av nye verktøy, viser ny forskning at realiteten har vist seg å være en annen.

Mange undervisere har vist seg å være meget rask og dyktig å endre undervisningen sin til digital versjon, men likevel viser det seg at studiekvaliteten oppleves som svekket hos over halvparten av respondentene i undersøkelsen.

{

Det dette igjen kan tyde på er at digitaliseringen hittil har ført til at man digitaliserer den «den tradisjonelle forelesningen»...

pKun tretten prosent forteller at de har fått en læringssituasjon med mer aktive læringsformer, og tredve prosent rapporterer om færre faglige vurderinger. Det dette igjen kan tyde på er at digitaliseringen hittil har ført til at man… “digitaliserer den «den tradisjonelle forelesningen» uten at mulighetene til å frikoble «instruksjon» er blitt benyttet til interaksjon med studentene, quiz, gruppeoppgaver og tilbakemeldinger. Kanskje ikke så overraskende, gitt at reformen hadde mer preg av nødhjelp enn fagutvikling”, skrives det i en artikkel i Khrono publisert den 25.08.2020.

Nå har underviserne gjort en grundig og god jobb med å komme seg igjennom og få gjennomført undervisning digitalt, og forskningen viser at neste mål med undervisningen kan ikke være å “redde stumpene”, men å tilby et fullgodt alternativ innenfor de rammene som er per nå, skriver forfatter bak dette debattinnlegget. Universitets- og høgskolesektoren må ta sikte på å ta steget fra teknikk til pedagogikk.

 

Utdraget i dette blogginnlegget er hentet fra Khrono.