Ny kunnskap på kroken til bruk i ny mooc om Arktis

Intervju av fisker Bjarni Sigurdsson i forbindelse med produksjon av online-kurset Arctic MOOC.  Foto: Nathalie Blomstereng/Result

På plass ved kaia i Djuphavn står båten ved navn Jorunn B fortøyd, og til lukten av sjø, lyden av måkeskrik og bølgeskvup møtes vi av fisker, bedriftseier og tidligere student ved UiT, Bjarni Sigmar Sigurdsson. Han har i forbindelse med det pågående prosjektet Arctic MOOC sagt ja til å delta på et video-intervju hvor vi er så heldig at han skal dele sin erfaring og kunnskap fra et langt liv i fiskeindustrien i Norge.

Ny kunnskap på kroken til bruk i ny mooc om Arktis

Båten Jorunn B.  Foto: Nathalie Blomstereng/Result

Arctic MOOC er et pågående prosjekt mellom Universitetet i Tromsø og University of Alberta i Canada. MOOCen skal bli et nettbasert video-kurs om klima, miljø, næringsliv, kultur og mennesker i arktis. Kurset blir å omhandle hvordan menneskene som lever i nord påvirkes av de endringene som skjer bl.a. i klima og næringsliv. I den forbindelse er eneaksjonær, styreleder og daglig leder i selskapet Nordeng AS Bjarni Sigurdsson en av flere nordboere som bidrar inn med sin erfaring og kunnskap om livet i arktis.

Sigurdsson er tidligere student ved BFE (fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi) ved Universitetet i Tromsø, og har siden den gang jobbet i  ulike stillinger i næringslivet innen fiskeindustri i Norge. I 2003 endte han opp med å investere i sin egen båt og starte firmaet Nordeng AS som har sin daglige drift ved Djuphavn utenfor Tromsø.

“Jeg har vel kanskje gått litt motsatt vei enn de fleste ved å være litt opp i årene når jeg starter med fiske”, forteller Bjarni Sigurdsson før han fortsetter: “men etter mange år i forskjellige bedrifter fant jeg til slutt ut at jeg ønsket å starte min egen bedrift og drive fiske som min egen sjef.”

Selskapet han drifter er et investeringsselskap og forretningsfører med hovedfokus på fiskerinæringen. Siden den gang har bedriften blant annet vært sentral i etableringen og driften av Eskøy AS, Kystfiske AS og West Atlantic AS.

Firmaet hans har også med sin ekspertise siden oppstarten deltatt i forskningsprosjekter både i regi av NOFIMA og Universitetet i Tromsø. Disse prosjektene dreide seg om agnforsøk og testing av fangsteffektiviteten i forhold til ulike lineparametre. Nå bidrar han også som sagt inn i prosjektet Arctic MOOC.

{

"Jeg har vel kanskje gått litt motsatt vei enn de fleste ved å være litt opp i årene når jeg starter med fiske",

– Bjarni Sigurdsson

I forhold til livet som fisker i arktis, så ser han en tydelig endring bare siden han startet sin virksomhet. “Jeg ser spesielt at det har vært en stor endring i klimaet de siste årene og det påvirker selvfølgelig vår næring og virksomhet”, forteller han til oss i dagens intervju. Andre tema han deler med oss fra Result er sin kunnskap om fiskeri, miljø og næring, og hvordan dette påvirker livet som fisker i nordområdene.

Disse temaene blant andre viktige synspunkter fra ulike mennesker og kulturer i arktis er bl.a. noe av det som vil bli drøftet og satt i sammenheng i det omfattende kurset Arctic MOOC; Arctic meltdown når det lanseres på nett høsten 2020.

Ny kunnskap på kroken til bruk i ny mooc om Arktis
Ny kunnskap på kroken til bruk i ny mooc om Arktis

Bjarni Sigmar Sigurdsson i arbeid ved fiskebruket i Djuphavn.  Foto: Nathalie Blomstereng/Result