Ny digital bok om praksisnær undervisning

Hva er egentlig praksisnær undervisning, og hvilken betydning har det for undervisning i høyere utdanning i dag? Cappelen Damm Akademisk forlag har i disse tider publisert en helt ny digital bok som tar for seg praksisnær undervisning både i praksis og teori. Vår kollega professor Trine Fossland er en av bidragsyterne som står bak denne publikasjonen.

{

Når vi snakker om praksisnær undervisning, er det gjerne undervisningen som produkt, eller gjerne resultat, vi har i tankene.

Bak den nye boka «Praksisnær undervisning – i praksis og teori» publisert i 2020 har flere ansatte ved ulike universiteter i Norge bidratt med sin forskning og kompetanse innenfor pedagogikk og undervisningslære.

Forfatterne skriver at i disse tider ønsker deres studenter i høyere utdanning at studiene deres skal være enda mer relevante og nyttige for deres fremtidige arbeidskarriere, personlige utvikling og sosiale liv.

Myndighetene, på den annen side, ønsker at graden av mestring og gjennomstrømming øker i takt med at arbeidskraften bør være tilpasset dagens marked og framtidas uvisse krav om å være fleksibel, lærevillig og ha flere generelle kompetanser. Forfatterne av boka påper at en universsalløsning er å gjøre studentene enda mer «praksisnære», noe som vil si at universitetene utfordres til å få studentene i bedre stand til å resonnere og forberede seg for det de blir å møte i arbeidslivet, uavhengig av om man arbeider med konvensjonelle teoretiske emner, i profesjonutdanninger eller i etterutdanning.

Utdrag fra boka:

«Hva mener vi når vi snakker om praksisnær i tilknytning til undervisning? Hva mener vi med praksis? Er praksis en handling, en aktivitet, en virksomhet, eller dreier det seg mer generelt og overgripende om det «å være i verden»? Og hva med ordet «nær»?

Dels får det mening gjennom det første leddet, men likevel gjenstår det mange spørsmål: Hva tenker vi – mer konkret – når vi snakker om å være nær praksis? Hvor tett på skal vi være, og hvorfor er dette viktig? Og hvordan kommer vi nær praksis?

Når vi snakker om praksisnær undervisning, er det gjerne undervisningen som produkt, eller gjerne resultat, vi har i tankene. Vi vil at undervisningen skal ha noen spesielle kjennetegn eller kvaliteter: Det vi kaller for praksis, skal være fremtredende. «

Er du interessert i å lese mer? Gå gjerne inn på NOASP sine sider.