Den enøyde kompetansereformen – en kronikk av Ådne Danielsen

Bilde: Illustrasjonsfoto Mostphotos

Den enøyde kompetansereformen – en kronikk av Ådne Danielsen

Ådne Danielsen

Førsteamanuensis,

UiT Norges arktiske universitet, RESULT

“Regjeringens kompetansereform snakker utelukkende om arbeidslivets behov – ikke om demokrati, klimakrise, menneskeverd, folkehelse, personvern, kritisk tenkning, informasjonskompetanse eller dannelse”, skriver vår dyktige kollega Ådne Danielsen i sin nyeste kronikk publisert i Aftenbladet.

Ådne Danielsen, førsteamanuensis, forsker og ansatt ved RESULT, skrev i går en kronikk om regjeringens kompetansereform, hvor han påpeker at i den nyeste reformen er det arbeidslivet som dominerer og at demokratiet er mer tilsidesatt.

Han går videre inn på tematikker som bl.a. mangelen av den livslange og -vide læringen i kompetansereformen i en tid hvor demokrati og menneskeverd bør være en viktig del av samfunnsdebatten.

Kronikken tar videre for seg  statsrådens hjertesukk om å tilby mer fleksible utdanninger tilpasset arbeidslivets behov, mens de samtidig ikke ser universitetes styrke i å levere kompetanse med tanke på hele mennesket og ikke bare mennesket inn i arbeidslivet. Han avslutter drøftingen med denne velformulerte setningen til ettertanke:  “Vi trenger en kompetansereform som ser med begge øynene. Da blir både dybde- og vidsynet bedre.”

Les kronikken i sin helhet via Aftenbladet.

`

Vi trenger en kompetansereform som ser med begge øynene. Da blir både dybde- og vidsynet bedre.

– Ådne Danielsen