Rask på labben i endring av lab-undervisning

Ved Institutt for arktisk og marin biologi gjennomføres det for tiden lab-undervisning på en alternativ måte. Fra venstre: Rigmor Reiersen (overingeniør), Anton Liaimer (førsteamanuensis) og Zahra Zangishai (stipendiat).

I disse usikre tider hvor de fleste har hjemmekontor, er det likevel aktivitet ved institutt for arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø. Anton Liaimer, Rigmor Reiersen og Zahra Zangishai er i full gang med demonstrasjon av forskjellige lab-øvelser for studentene som tar innføring i mikrobiologi. Eneste store forskjell fra vanlig er at laben er tom, og eneste publikum de har å henvende seg til er et filmkamera.

Rask på labben i endring av lab-undervisning

Zahra Zanfishai gjennomfører forsøk på labben.

«Det er usikre tider for studentene våre nå, og vi har fått mange spørsmål om det blir lab eller ikke», forteller Anton Liaimer, førsteamanuensis ved institutt for arktisk og marin biologi, før han tilføyer: «da det ble klart for oss at vi ikke kunne gjennomføre vanlige samlinger i emnet måtte vi tenke annerledes slik at vi likevel kan gi studentene våre et tilbud».

Det er hele 160 studenter som tar emnet «innføring i mikrobiologi» som går våren 2020.

Video som alternativ

Løsningen ble å få filmet alle lab-øvelsene dagen før selve samlingen egentlig skal gjennomføres. Studentene får da demonstrert øvelsene selv om den praktiske delen hvor studentene selv skal gjennomføre øvelsene faller bort. Med kyndige hender demonstreres forsøkene av Zahra Zangishai, som er gjeste-stipendiat fra Iran med mye erfaring fra faget, mens Anton forklarer til “studentene” det som skjer.

Den praktiske undervisningen har blitt erstattet med nettbasert undervisning hvor studentene skal avslutte hvert forsøk med å levere inn en logg, på akkurat samme vis som de vanligvis ville gjort ved fysiske samlinger.

Ofte kan de fysiske resultatene sees etter noen dager. Da vil det på nytt filmes og studentene får da på andre samlingsdag bilder av resultatet som de kan analysere og føre inn i loggen sin.

{

da det ble klart for oss at vi ikke kunne gjennomføre vanlige samlinger i emnet måtte vi tenke annerledes slik at vi likevel kan gi studentene våre et tilbud...

– Anton Liaimer

Gjenbruk av film

«Jeg tenker at det er fint at vi filmer disse testene, da jeg tror at vi kan bruke de igjen ved senere samlinger. Kanskje studentene kommer mer forberedt til selve gjennomføringen av undervisningen dersom de får sett film av forsøkene på forhånd?», sier Rigmor Reiersen, overingeniør ved institutt for arktisk og marin biologi.

Hun påpeker at det er bra at de gjør en ekstra innsats nå med filmingen slik at alt kan brukes igjen ved en senere anledning. I prosessen har de tre møtt dagen før for å gå igjennom forsøkene fra a–å før selve filmingen gjennomføres dagen etterpå. Ved så knapp tid som de nå har til produksjon av videoene må alle forsøkene derfor være korrekt gjennomført på første forsøk for å kunne ha de klar til studentene dagen etterpå. For å få gjennomført alle testene de skal igjennom på første samling brukes det rundt en halv arbeidsdag, og det er da kun snakk om demonstrasjonene.

Rask på labben i endring av lab-undervisning

Bakterier som har fått gro en stund.

Med litt ekstra planlegging og innsats har denne gjengen klart å finne en god gjennomførbar løsning på deres utfordring med gjennomføring av praktisk lab-undervisning, noe som forhåpentligvis fører til god læring for studentene i en uvanlig tid.

Rask på labben i endring av lab-undervisning

Anton Liaimer med bakterier brukt i forsøkene.