Rikholdig digital avslutning på pedagogisk basiskompetanse

Bilde: Kine Dørum leder årets avslutningssamling digitalt

Årets program i universitetspedagogisk basiskompetanse går nå mot slutten, og i dag ble siste samling gjennomført digitalt ved RESULT. På grunn av situasjonen vi alle står i nå, så har årets avslutningssamling blitt digitalisert for aller første gang. Dette ble en fin avslutning hvor vi, som mange andre, virkelig får testet ut mulighetene som ligger i bruk av digitale ressurser.

Rikholdig digital avslutning på pedagogisk basiskompetanse

Program for pedagogisk basiskompetanse gjennomgår for tiden en prosess med videreutvikling og digitalisering. I dag ble versjon 1.0 av det «nye» programmet avsluttet med en digital konferanse hvor alle deltakerne har presentert sine prosjekter der de har arbeidet systematisk med ulike aspekter ved utvikling av undervisningskvalitet.

Den avsluttende konferansen er et ledd i det viktige arbeidet med å stimulere til større åpenhet omkring undervisning, og gir deltakerne anledning til å utveksle og diskutere funn og erfaringer. Konseptet med en konferanse er nytt av året og har som formål å gi deltakere og øvrige involverte både et innblikk i de enkelte prosjektene og et mer helhetlig bilde av innsatsen som legges ned i kvalitetsutviklingen rundt om på instituttene våre.

Årets utviklingsprosjekter er mangfoldige både i innhold, omfang og tema, noe som vitner om våre underviseres kreativitet, innsikt og innsatsvilje. Med studenters læring for øyet favner prosjektene et vidt spekter av pedagogiske og didaktiske tema og områder, både i teori og praksis. Emnerevisjon, utvikling og bruk av teknologi, ulike vurderingsformer, intern pedagogisk kvalifisering og omvendt klasserom for å nevne noe. Det skjer altså mye spennende på undervisningsfronten i de forskjellige fagmiljøene på UiT. Engasjementet og ønsket om utvikling er stort.

{

Med studenters læring for øyet favner prosjektene et vidt spekter av pedagogiske og didaktiske tema og områder….

Mange av prosjektene som startes på universitetspedagogisk basiskompetanse kan utvikles videre og inngå i «Program for undervisningskvalitet«.  Frist for påmelding er 5. juni 2020.

For mer informasjon gå gjerne til utlysning av PUK:

 

 

Rikholdig digital avslutning på pedagogisk basiskompetanse
Rikholdig digital avslutning på pedagogisk basiskompetanse

Kunne du tenke deg å delta på kurs i universitetspedagogisk basiskompetanse 2020/21? Gå inn her for påmelding og mer informasjon: