NY NETTRESSURS OM KLIMAKRISEN
NY NETTRESSURS OM KLIMAKRISEN

UiT tilbyr nå en digital forelesningsrekke som omhandler klimakrisen. Andrea Tilche, som er ansvarlig foreleser, var tidligere ansvarlig i EU-kommisjonen for forskning på klimaendringer og har de siste årene vært spesialrådgiver for UiT-rektor Anne Husebekk. RESULT har hatt den glede å få være en aktiv deltaker i produksjonen av denne nettbaserte ressursen.

Nå kan alle som vil ta del i og få innsikt i den kunnskapen Andrea Tilche har tilegnet seg gjennom sitt arbeid.

Podcastene er tilgjengelige som MOOC (Massive Open Online Course) på UiT sine nettsider. Her kan du se 9 forskjellige videoer hvor Andrea Tilche går inn på mange interessante og viktige tema i forhold til de utfordringene som møter oss i takt med endringene vi opplever i klimaet. Han tar også opp hva som skal til for at vi skal oppnå et mer bærekraftig samfunn og hva som er viktige bidragsytere til dette.

Anne Husebekk har også i den forbindelse laget en introduksjon som du kan se her:

NY NETTRESSURS OM KLIMAKRISEN