videoundervisning

Akkurat nå gjøres det drastiske tiltak for å begrense smitten av Covid 19 / Korona. Ved skolene og universitetetene i Norge og Europa generelt er det et ønske om å opprettholde og gjennomføre undervisning digitalt. Det medfører en økt belastning på systemene vi benytter til dette. Noe av det mest kapasitetskrevende i denne sammenheng er bruken av video. Vi vet ikke hvordan dette vil bli fremover, men her er noen grep du kan gjøre for å unngå at man belaster systemene unødvendig. Det vil gi alle mer stabile undervisningsforhold, mindre frustrasjon og færre flaskehalser.

5 ting for å minske belastningen på våre videosystemer:

    1. Unngå å laste opp store videofiler i Canvas (LMS). De fleste institusjoner har dedikerte systemer for videodistribusjon. Det har vi på UiT også og løsningen heter Mediasite eller Microsoft Stream. Last din video opp der og del lenken i Canvas

    2. Benytt asynkron video når du kan. Det betyr opptak som du deler, og som studentene kan se når det passer. Live videoforelensinger gir mange fordeler, men også noen utfordringer mtp. kapasitet.

    3. Dersom du har en serie med opptak i et auditorium så kan du gjennomføre de uten studenter, men kanseller opptaket dersom du har funnet andre løsninger, f.eks. opptak på laptop hjemme.

    4. Unngå bruk av VPN når du gjennomfører videomøter eller strømming av video. Husk at flere tjenester (Office 365, Mediasite, Zoom mf.) trenger ikke VPN for å fungere hjemmefra. VPN tjenesten er ikke dimensjonert for den videotrafikken som det nå legges opp til.

    5. Vær ute i god tid! Beregn noe ventetid på booking av opptaksrom eller behandling av video som man laster opp til våre løsninger. Det kan oppstå kø på serverne, og er du seint ute er kanskje ikke innholdet klart når du trenger det.

Ellers finner du oppdateringer, informasjon og ressurser på UiT sine informasjonsider om Covid19- / Koronasituasjonen. Her finner du også  Webinarer om hvilke hjelpemidler du kan benytte for å undervise hjemmefra (Skroll/sveip til bunnen).