Result har fått ny leder
Øystein Lund er ansatt som ny faglig leder ved Result. Han overtar stillingen etter Ådne  Danielsen som går tilbake til stilling som førsteamanuensis ved Result.

Øystein Lund (født 1959) har vært ansatt som førsteamanuensis ved Result siden 2012. De siste tre årene har han vært faggruppeleder for IKT- og læringsgruppa. Lund har ph.d. og hovedfag i pedagogikk, begge med fokus på nettbasert veiledning og læring. Han har blant annet erfaring fra Tromsø kommune som enhetsleder i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Det er besluttet at de to faggruppene ved Result går sammen. En av hovedoppgavene til den nye lederen ved Result er å starte prosessen med å konkretisere og implementere den nye organisasjonsstrukturen.