Faglige ansatte ved UiT kan nå søke om status som merittert underviser. De som inviteres til å søke er stillingskategoriene professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor. Kriteriene for merittering er felles for de fire stillingstypene.

Du finner mer informasjon på Tavla: Kriterier, søknadsprosedyre, krav til søknad og kilder til hjelp og støtte, samt på prosjektets webside.

Søknadene sendes inn via fakultetene. Fakultetene avgjør selv når søknadene skal være levert lokalt. Fristen for å sende inn søknader til Result er 1. mars 2020.

Om fagmiljø, instituttleder eller søkere har spørsmål om meritteringsordningen ved UiT, ta kontakt med Petter Holm på telefon 77645548 eller epost: petter.holm@uit.no