Siste uka i november var om lag 30 deltakere fortrinnsvis fra Handelshøgskolen og fra Institutt for bygg, energi og materialteknologi i Alta samlet til tredagers workshop i regi av Result. På programmet sto mellom annet «Bruk av video i undervisningen», «Studentaktive læringsformer», «Flipped Classroom» og «Vurdering med Multiple-Choice-oppgaver». Arbeidsformen var i seg selv studentaktiv, med rom for både diskusjon og utprøving. Takk til alle deltakere for sporty innstilling og stort engasjement, og til arrangør Jørund Greibrokk for klar bestilling og god organisering!

Mange fagmiljø ved UiT har benyttet dette tilbudet, som ble lansert tidlig i 2018. I løpet av året har 324 deltakere vært med på større eller mindre workshops. Det betyr av ca 16 prosent av alle vitenskapelig ansatte ved UiT har deltatt på workshop i 2018. Nå er det tid for å gjennomføre en evaluering, før et revidert tilbud sendes ut til fagmiljøene. Alle som har deltatt har nå fått tilsendt evalueringsskjema, og vi håper på mange svar!