«Program for undervisningskvalitet» åpnes nå for søknader for 2019 og vi oppfordrer alle fagmiljøer til å benytte anledningen til å utvikle søknader som kan bidra til å gjøre undervisningen enda bedre. Det legges opp til søknader i to kategorier: «Utviklingsmidler» og «Fyrtårnmidler». Søknadsfristen er 5. april 2019.

Status som fyrtårnprosjekt ved UiT Norges arktiske universitet skal henge høyt. Referanserammen for innovasjon og nytenkning er den nasjonale og internasjonale utviklingsfronten innen undervisning, veiledning og bruk av digitale verktøy og læringsressurser. Fyrtårnstatusen skal gi grunnlag for å søke nasjonal status som «Senter for fremragende undervisning». Det er satt av 2 million kroner til ett enkelt fyrtårnprosjekt.

Utviklingsmidler gis til prosjekter der formålet er å forbedre kvaliteten på studieprogram og emner gjennom å videreutvikle sentrale deler av undervisningsaktiviteter, veiledning og vurdering. For utviklingsmidler åpnes det for at flere fagmiljøer kan gå sammen om én felles søknad. Totalt er det satt av 4 millioner kroner.

For informasjon om utlysningen se her.