Faglige ansatte ved UiT kan nå søke om status som merittert underviser. De som inviteres til å søke er stillingskategoriene professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor.

Kriteriene for merittering er felles for de fire stillingstypene. Alle søkere må tydelig knytte sin pedagogiske kompetanse, meritter og nivå til den stillingstypen de søker ut fra. Det gjelder både med hensyn til undervisning og bidrag til utvikling og innovasjon i utdanningen(e). Den som tilkjennes status som merittert underviser vil få en lønnsmessig endring. Det vil også bli tildelt 30.000 kroner som en engangssum til lokal enhet.

Søknadene sendes inn via fakultetene. Fakultetene avgjør selv når søknadene skal være levert lokalt. Fristen for å sende inn søknader til Result er 1. mars 2019.

Du finner mer informasjon på Tavla: Kriterier, søknadsprosedyre, krav til søknad og kilder til hjelp og støtte, samt på prosjektets webside.

Petter Holm har overtatt som prosjektleder av meritteringsprosjektet. Petter er til daglig professor ved Norges fiskerihøgskole og har vært medlem av prosjektgruppa for meritteringsprosjektet siden oppstarten. Om fagmiljø eller søkere har spørsmål om meritteringsordningen ved UiT, ta kontakt med Petter Holm på telefon 77645548 eller epost: petter.holm@uit.no Om ønskelig vil det avholdes informasjonsmøter.