Da er kurset i forskningsveiledning ved Result i gang. Oppstartsamling var på campus Tromsø 18. oktober med ca 75 deltakere. Et flott møte med p.hd.-veiledere fra alle fakultet ved UiT. Kurset retter seg mot alle som er bi- og hovedveiledere ved UiT.

Kurset gir teoretisk innsikt og praktisk trening i forskningsveiledning. Hensikten med kurset er å øke deltakernes bevissthet om forskningsveiledning som prosess, med vekt på egen rolle som veileder, ph.d.-studentens rolle og samspillet mellom involverte parter. Etablering av veilederteam på tvers av fagmiljø er en sentral arbeidsform. Det er også etablert en fakultetsvis møteplass på fakultetene. Result vil takke for en flott oppstartsamling og gleder seg til nye oppstartsamlinger på campus Alta og campus Narvik!