UiT og NTNU har samarbeidet hele veien om prosjektet merittering av undervisere. UiT har pt 13 meritterte undervisere etter to søknadsrunder, mens NTNU har ni etter første runde. NTNU skal nå vurdere søkerne i andre runde. Meritterte undervisere fra de to institusjonene møttes 4. oktober for å dele erfaringer med å være merittert underviser og utforske mulighetene merittert status gir for den enkelte, studentene, for kollegene og for institusjonen. Til sammen deltok 11 meritterte på samlingen.

Gruppen ble enige om flere konkrete forslag, for eksempel:

  • Individuelle karriereplaner som inkluderer undervisning, administrasjon og FoU.
  • Utvikle et prosjekt på tvers av fagområder og fakulteter av betydning for utdanningene, ledet og drevet av meritterte undervisere.
  • Felles samling i Læringsfestivalen, Trondheim, 6.-7.mai 2019

Forslagene vil bli fulgt opp. Blant annet skal Prosjektgruppa for meritteringsprosjektet ved UiT diskuterte et mulig felles prosjekt på førstkommende møte.