Result var med på å produsere Forsker Grand Prix 2018 sammen med Jørn Berger Nyvoll og Espen Holm. Den nasjonale finalen ble avholdt i Tromsø 29. oktober, og et redigert opptak fra den vil bli vist på NRK senere i år. Result stilte opp med fire personer og stort sett det meste av produksjonsutstyr fra vårt studio for å kunne gjennomføre opptak og live-sendingene.

Forsker Grand Prix er en formidlingskonkurranse innen forskning. Konkurransen er en morsom, spennende og lærerik konkurranse i forskningsformidling for stipendiater. Flere universitet arrangerer regionale finaler i Forsker Grand Prix. De to vinnerne fra hver regionale finalene møtes i den nasjonale finalen der Norges beste forskningsformidler blir kåret. Result var med å produsere både den regionale og den nasjonale finalen. Deltakerne har bare fire minutter på seg til å vinne juryens og publikums gunst.

Det er moro og lærerikt å få være med på den tekniske siden av et slikt arrangement, men det er også krevende å stoppe all daglig drift i vårt studio i nesten en hel uke for å kunne stille, men absolutt veldig moro – uansett MS.

Forsker Grand Prix 2018
Forsker Grand Prix 2018