Senhøstes 2017 begynte Result å tilby skreddersydde workshops i bruk av digitale verktøy i undervisning. Workshops gjennomføres med hele, eller deler av fagmiljøet samlet, der fagmiljøet selv har valgt ut tema og vært med på å sette rammene for gjennomføringen. Tilbudet har vist seg meget populært. Siden november i fjor har 16 workshops blitt gjennomført med totalt 242 deltakere. Alle deltakerne har fått tilsendt deltakerbevis. Varigheten på workshopene er fra 1/2 dag til to hele dager. Results ansatte har til sammen undervist i 17 dager. De mest populære emnene er:

  • Flipped Classroom. Hvordan forberede og gjennomføre?
  • Studentaktive læringsformer og bruk av  studentresponssystemer
  • Produksjon av video – og bruk av video i undervisningen

Før jul vil det arrangeres minst åtte ytterligere workshops. Vi forventer at 300 faglige ansatte vil ha benyttet dette tilbudet før årsskiftet. Result vil evaluere tilbudet i løpet av høsten slik at det blir tilbudt i videreutviklet utgave vinteren 2018. For mer informasjon, kontakt Øystein Lund; oystein.lund@uit.no