Tidsskriftet Uniped fyller 40 år. I siste nummer, jubileumsutgaven, hadde Ragnhild Sandvoll, Marit Allern, begge Result, og Katarina Winka ved Universitetet i Umeå en artikkel som drøfter merittering som vitenskapelig tilnærming til undervisning og utdanning. Intensjonen med et pedagogisk meritteringssystem er å belønne og gi inspirasjon til lærere og fagmiljøer for systematisk arbeid med utvikling av undervisning. Artikkelen tar utgangspunkt i en case-studie: Implementering av merittering ved UiT. Du kan lese artikkelen her.