Under rektors sommerfest den 20.juni ga UiT Norges arktiske universitet sju nye fagansatte status som meritterte undervisere. Det var prorektor for utdanning Wenche Jakobsen som offentliggjorde navnene på de sju utnevnte som fikk den nye statusen.

UiT er det første universitetet i landet som har innført et meritteringssystem for undervisning. De seks første meritterte underviserne ble utnevnt i 2017. Årets utnevning var altså den andre runden av det femårige pilotprosjektet som Universitetsstyret vedtok høsten 2016.

Prorektor gratulerte de sju og sa at hun var glad for at UiT kan vise fram nye undervisere som har den kvaliteten som en merittert underviser skal ha.. Prorektor la vekt på at de meritterte underviserne skal være med og løfte underviseroppdraget ved UiT ved å vise fram de gode sidene ved sitt virke som alle kan lære av. Prosjektet inngår som et ledd i en større strategisk satsning på arbeid med å styrke utdanningskvaliteten ved UiT

De sju som i år fikk status som merittert underviser er:

  • Førsteamanuensis Jørn Hansen ved Institutt for kjemi, NT-fakultetet
  • Professor Jahn Petter Johnsen, Norges fiskerihøgskole, BFE-fakultetet
  • Professor Frode Svartdal, Institutt for Psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet
  • Dosent Hilde Blix, Musikkonservatoriet, Det Kunstfaglige fakultet
  • Professor Lena Bendiksen, Det juridiske fakultet
  • Dosent Siw Skrøvset, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL-fakultetet
  • Professor Tore Nesset, Institutt for språk og litteratur. HSL-fakultetet

Dei nye meritterte underviserane ved UiT (f.v.): Rektor Anne Husebekk som delte ut utmerkingane, Lena Bendiksen, Tore Nesset, Jørn Hansen, Jahn Petter Johnsen, Siw Skrøvset og Hilde Blix. Frode Svartdal var ikke tilstades då bilete vart teke. Foto: David Jensen / UiT

Prosjektleder for prosjektet, Marit Allern, legger vekt på at det å oppnå status som merittert underviser handler både om å dokumentere en vitenskapelig tilnærming til undervisningsoppdraget og å ha tatt en lederrolle i å utvikle utdanningen(e) man er en del av. En merittert underviser har systematisk utviklet sin kompetanse for undervisning og utdanning over tid. Han eller hun viser entusiasme, samarbeider systematisk med studenter og kolleger om undervisning og læring, deler sine erfaringer med kolleger og formidler sin kompetanse gjennom for eksempel konferanser og journaler. Meritterte undervisere vil være en viktig ressurs for utvikling av kvalitet i utdanning for hele UiT.

Fagmiljøene rundt hver meritterte underviser får 30 000 kroner for å arbeide videre med å få fram god undervisning. Den meritterte for også lønnsmessig uttelling for denne statusen.

Prosjektet går videre og vil gjennomgå løpende evalueringer i pilotperioden. Målsettingen er at meritteringssystemet skal videreføres på permanent basis etter at pilotperioden er over.