En gruppe faglig ansatte fra Institutt for arktisk marin biologi ved BFE-fakultetet var de første til å teste ut Results nye workshop-konsept, der de selv som fagmiljø velger tema, tidspunkt og varighet for workshopen. De hadde valgt et dagsseminar, med tema «Bruk av digitale verktøy i høyere utdanning», «Studentaktive læringsformer», «Flipped Classroom» og «Produksjon og bruk av video i undervisning». Arbeidsformen er en kombinasjon av faglige innspill, samtale, eksempler og utprøving. Deltakerne spilte inn spørsmål og eksempler fra egen praksis underveis. Både ledelse og enkeltdeltakere fra AMB ga uttrykk for at dette var en arbeidsmåte som møtte deres behov der de var akkurat nå, og at workshopen vil bli fulgt opp med arbeid på eget institutt. Fra Results side fikk de forsikring om at de ved behov kunne bestille nye tema, eller fordypning i tema som var introdusert. Kursdeltakelsen gir selvsagt deltakerbevis som dokumenterer hvilke tema som er gjennomgått.

For mer informasjon om dette tilbudet, les her.