Faggruppa IKT og læring har testet ut en arbeidsform vi har høstet gode erfaringer med: Å gjennomføre workshops med hele, eller deler av fagmiljø samlet, der fagmiljøene selv har valgt ut tema og vært med på å sette rammene for gjennomføringen.

Vi tar utgangspunkt i de pedagogisk/didaktiske utfordringene, men om ønskelig kan vi også gi hjelp til å ta i bruk aktuelle digitale verktøy, eventuelt i samarbeid med fagpersoner fra IT-avdelingen.

Aktuelle tema kan være:

  • Bruk av digitale verktøy i høyere utdanning. En innføring.
  • Studentaktive læringsformer og bruk av studentrespons-systemer
  • Flipped Classroom – hvordan forberede og gjennomføre?
  • Produksjon av video – og bruk av video i undervisningen
  • Multiple-Choice. Bruk av flervalgsoppgaver og andre interaktive elementer.
  • Samarbeidslæring og veiledning ved hjelp av digitale verktøy
  • Vurdering for læring – ved hjelp av digitale verktøy
  • Behov for andre tema?

Fagmiljøet kan «shoppe» fra temalista, eventuelt foreslå andre aktuelle tema. Omfanget av workshopen vil avhenge av antall temaer som skal gjennomgås, – fra en halv dag til to hele dager. Antall deltakere fra fagmiljøet bør være fra 5 – 15 personer. Sted for gjennomføring avtales med hvert enkelt fagmiljø.

Interessant? Ta kontakt med faggruppeleder Øystein Lund, oystein.lund@uit.no eller telefon 77645621