UiT satser tungt på utdanningskvalitet ved egen institusjon og har som ambisjon å være landsledende innenfor en rekke områder. En viktig del av dette arbeidet er å styrke kompetansen til undervisere ved institusjonen gjennom forskning og kursaktiviteter som gis i regi av Result. For å få dette til er det nødvendig med et sterkt fagmiljø og Result er nå på jakt etter en professor/dosent innenfor universitetspedagogikk. Utlysningen åpner også for at det kan søkes på stilling som førsteamanuensis/førstelektor. Er du interessert i denne stillingen eller kjenner du noen som kan ha interesse av den så finner du utlysningen her.  Søknadsfristen er 4. april 2018.