Ny utlysning av fyrtårnmidler med søknadsfrist 16. april 2018.

Prosjektet skal sette UiT på kartet som en utdanningsinstitusjon med vilje og ambisjon til å gå nye veier. Referanserammen for innovasjon og nytenkning er den nasjonale og internasjonale utviklingsfronten innen undervisning, veiledning og bruk av digitale verktøy og læringsressurser. Det legges vekt på allerede oppnådde resultater innenfor pedagogisk utviklingsarbeid. Fyrtårnprosjektet skal ha en klar innretting mot direkte forbedring av undervisning. Fyrtårnstatusen skal gi grunnlag for å søke nasjonal status som «Senter for fremragende undervisning». Neste søknadsrunde forventes gjennomført i 2019.

Fyrtårnstatus tildeles ett utvalgt prosjekt. Tildelingen er på 1,5 million kroner. Søknadene vil bli vurdert av et eksternt ekspertpanel.

For mer informasjon og kriterier, krav med mer, se kunngjøring på Tavla.

OBS! Midler til såkorn- og utviklingsprosjekter vil bli utlyst i løpet av våren med søknadsfrist tidlig høst.

Kontaktperson:

Ådne Danielsen, Result

Telefon: 77646178

Epost: adne.danielsen@uit.no