Pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring i høyere utdanning er for tiden i vinden: Ifølge Meld. St. 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» skal pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring vektlegges tyngre i akademia enn i dag. I høst nedsatte regjeringen en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hvilke krav som skal stilles til pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk til stillingene professor og førsteamanuensis. Fra 1. januar 2017 innførte UiT krav til pedagogisk basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. (jf. Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk i ved UiT. Punkt 4.5).

Dette innebærer nye krav og ukjente begreper for mange. Vi på Result som gir kursing innenfor fagfeltet universitetspedagogikk, har jobbet med at informasjonen om dette skal bli bedre,og websidene våre har derfor vært gjennom en omfattende oppgradering. Vi håper at du finner de informative, enkle å manøvrere i og at du finner svar på spørsmål som for eksempel:

Vi er ikke helt i mål og skal blant annet arbeide videre med oversikten FAQ (Ofte-stilte-spørsmål). Vi tar gjerne imot ris og ros. Du kan skrive til postmottak@result.uit.no. Vi har også laget eget skjema som du kan fylle ut å sende til oss. Litt avhengig av spørsmålet, vi vil prøve å svare i løpet av to-tre virkedager.