Tre faglig ansatte ved Result, Ragnhild Sandvoll, Kine Dørum og Mariann Solberg* har gjennomgått en utvalg «Min undervisningsfilosofi»-tekster for å søke svar på hva faglig ansatte ved UiT trekker frem når de reflekterer over egen undervisning. I teksten «Min undervisningsfilosofi» artikulerer og drøfter faglig ansatte sitt personlige perspektiv gjennom teori og refleksjon. Hele artikkelen kan du lese her i Uniped 4/17 hvor den nylig ble publisert.

*Mariann Solberg har nå flyttet arbeidsted til Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT