Faglige ansatte ved UiT kan nå søke om status som merittert underviser. Pilotprosjektet gjør en endring når det gjelder stillingskategorier. I 2018 starter prosjektet på førstestillingsnivå. De som inviteres til å søke er i kategoriene førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor.

Kriteriene for merittering er felles for de fire stillingstypene. Alle søkere må tydelig knytte sin pedagogiske kompetanse, meritter og nivå til den stillingstypen de søker ut fra. Det gjelder både med hensyn til undervisning og bidrag til utvikling og innovasjon i utdanningen(e). Den som tilkjennes status som merittert underviser vil få tre ekstra lønnstrinn og 30.000 kroner som en engangssum til lokal enhet.

Søknadene sendes inn via fakultetene. Fakultetene avgjør selv når søknadene skal være levert lokalt. Fristen for å sende inn søknader til Result er 1. mars 2018.

Du finner mer informasjon på Tavla: kriterier, søknadsprosedyre, krav til søknad og kilder til hjelp og støtte, samt på prosjektets webside.