De fleste ph.d-stipendiater har undervisningsoppgaver og mange stipendiater har behov for å øke sin kompetanse som undervisere. Result tilbyr et firedagers kurstilbud i universitetspedagogikk for stipendiater. Kurset består av to samlinger á to dager. Første samling fant nylig sted på Malangen Resort. 19 deltakere fra ulike institutt og fagmiljø var med.

I kurset inngår både pedagogisk teori og mulighet til å få tilbakemelding på egen undervisning. Dessuten får deltakerne erfaring med studentresponssystemer og metoder for å aktivere studenter i forelesninger. I perioden mellom kurssamlingene skal deltakerne gjennomføre gjensidig kollegaveiledning og beskrive et undervisningsopplegg hvor det er klar sammenheng mellom læringsmål og undervisning. Tema som vurdering, studentaktive undervisningsformer og muligheter for å dokumentere pedagogisk kompetanse blir også tatt opp på kurset.

En engelskspråklig variant av samme kurs planlegges våren 2018.