En flott gjeng er samlet på Linken til kurset «Å undervise i høyere utdanning»! Stemningen er god og undervisere fra mange fagfelt er samlet til dyst. 25 deltakere fra 16 institutt er tatt opp til årets Program. Prorektor for undervisning Wenche Jacobsen holdt et inspirerende innlegg om universitetsledelsens ambisjoner for å styrke undervisning og arbeidet som er gjort så langt –og hva man tenker seg fremover. Deretter kom et flott innlegg fra en deltaker fra sist år, Anne Dragøy Hafstad, som la vekt på hvor nyttig det hadde vært å jobbe systematisk med utvikling av undervisningen, og trakk spesielt frem arbeid på tvers av fagmiljø og mikroundervisningen som svært lærerike og nyttige erfaringer.

Deretter kom et innlegg fra leder for studentparlamentet Ida–Elise S. Asplund. Som representant for studentene gav hun et nyttig innblikk i hva studentene mener er viktig for læring og presenterte sitt eget perspektiv på hva som er god undervisning. Hun viste til en undersøkelse fra NOKUT som viser at de fleste studenter er fornøyd med undervisningen. Samtidig pekte hun på tre områder hvor skoen trykker: Digitalisering av undervisning, varierte undervisningsformer og sammenhengen mellom læringsmål, undervisning og vurdering. Økt digitalisering i undervisningen er et tema som ofte tas opp av studentpolitikerne – med vekt på streeming og filming som viktig for studentenes arbeid, repetering og vurdering.

Program for pedagogisk basiskompetanse starter opp med nytt kull hver høst og programmet varer to semestre. Faglige ansatte som er ansatt på kvalifisering har fortrinnsrett ved opptak.