Pedagogisk mappe – seminarrekke for å dokumentere pedagogisk kompetanse er utlyst på Tavla, for informasjon og påmelding se her. Målgruppa er faglige ansatte som har minimum fem års undervisningserfaring fra høyere utdanning og som ønsker å dokumentere sin pedagogiske kompetanse. Søknadsfrist er 30. august med oppstart 19. september. Uniped-gruppa planlegger ytterligere to seminarrekker for studieåret 2017/2018.

Forskningsveiledning er nå utlyst på Tavla, for informasjon og påmelding se her. Målgruppa er faglige ansatte som veileder ph.d-studenter (bi- og hovedveiledere). Søknadsfrist er 1. september med oppstart 16. oktober.

Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater vil bli avholdt høsten 2017 på norsk (på engelsk våren 2018). Kursdatoer: 9. og 10. oktober på Malangen brygge og 29. og 30. november på UiT Tromsø. Søknadsfrist er 7. september. Utlysningen finner du her.

Program for pedagogisk basiskompetanse starter opp 12. september. Programmet er fullt og vi har fortsatt lang venteliste. Nytt program vil bli lyst ut våren 2018 med oppstart høsten 2018.