Alt tekst

Fra venstre, Eli Moksnes Furu, Marit Allern, Anne Eriksen, Wenche Jakobsen, Laura Janda, Anne Husebekk, Bernt Bertheussen.

De seks første underviserne ved UiT Norges arktiske universitet har fått status som meritterte undervisere. Det var under rektors sommerfest 15. juni at prorektor for utdanning Wenche Jacobsen offentligjorde navnene på de seks ansatte som fikk den nye statusen. Hun gratulerte de seks og sa at hun var glad for at UiT kan vise fram undervisere som har den kvaliteten som en merittert underviser skal ha og at UiT er det første universitetet i landet som meritterer bredt og omfatter de fem stillingskategoriene universitetslektor, førsteamanuensis, professor, førstelektor og dosent. Prosjektet inngår som et ledd i en større strategisk satsning på arbeid med å styrke utdanningskvaliteten ved UiT. Wenche Jakobsen sa videre at de seks skal være med og løfte underviseroppdraget ved UiT framover ved å vise fram de gode sidene ved sitt virke som alle kan lære av.

De seks som fikk status som merittert underviser er:

  • Dosent Bernt Bertheussen, Handelshøgskolen, BFE-fakultetet
  • Professor Michaela Aschan, Norges fiskerihøgskole, BFE-fakultetet
  • Dosent Eli Moksnes Furu, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL-fakultetet
  • Førstelektor Anne Eriksen, Musikkonservatoriet, Kunstfakultetet
  • Professor Laura Janda, Institutt for språk og kultur, HSL-fakultetet
  • Professor Tove I. Dahl, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet

De 29 personene som i denne runden søkte på status som merittert underviser har blitt vurdert av en sakkyndigkomité bestående av fem medlemmer: To eksterne medlemmer, en studentrepresentant, prosjektleder og en representant fra fakultetet som søkeren tilhører. Prosjektleder Marit Allern, Result sa at komiteen gjennomførte omfattende vurdering av alle søkerne og hadde grundige diskusjoner. De som ikke får merittert status i denne runden, har fått tilbakemelding og mulighet til en samtale med egen fakultetsrepresentant i vurderingskomiteen.

Prosjektleder uttalte videre: Å oppnå status som merittert underviser handler både om å dokumentere en vitenskapelig tilnærming til undervisningsoppdraget og å ha tatt en lederrolle i å utvikle utdanningen(e) man er en del av. En merittert underviser har systematisk utviklet sin kompetanse for undervisning og utdanning over tid. Han eller hun viser entusiasme, samarbeider systematisk med studenter og kolleger om undervisning og læring, deler sine erfaringer med kolleger og formidler sin kompetanse gjennom for eksempel konferanser og journaler. Meritterte undervisere vil være en viktig ressurs for utvikling av kvalitet i utdanning for hele UiT.

Fagmiljøene rundt hver meritterte underviser får 30 000 kroner for å arbeide videre med å få fram god undervisning. I tillegg går underviseren opp tre lønnstrinn. Result har sekretariatsansvar og prosjektledelse for prosjektet. Første søknadsrunde skal nå evalueres og forslag til hvordan prosjektet skal videreføres skal besluttes av universitetsstyret høsten 2017.

Les mer om meritteringsprosjektet og de utnevnte meritterte underviserne.