Midlene skal gå til prosjekter innenfor følgende områder:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Norgesuniversitetet arrangerer sin høstkonferanse 27. og 28. september 2017 i Tromsø hvor det vil bli satt av god tid til søknadsveiledning til potensielle søkere. Konferansen vil også inneholde presentasjoner fra prosjekter som Norgesuniversitetet finansierer, med vekt på å vise eksempler som kan være veiledende for søkerne.

Norgesuniversitetet har 12,5 mill. kroner til fordeling til prosjekter hvert år. Midlene fordeles imidlertid på prosjektene over to år. NUV ønsker søknader både til store og mindre prosjekt.

Frist for å søke er fredag 20. oktober.

For fullstendig utlysning se her.