Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk tilbyr seks webinarer dette kalenderåret. Webinarene er ment som et bidrag til at vi kan utnytte og bli kjent med spisskompetansen som finnes innen universitets- og høgskolepedagogikk ved de ulike institusjonene. Det blir gjort opptak av presentasjonene som holdes på webinarene. Opptakene vil gjøres tilgjengelig og kan være en ressurs for alle som arbeider med UH-pedagogiske kurs.

De to første ble holdt 17. januar, se her.  De to neste i rekken holdes 30. mars.

14:00 – 14:45 Anne Swanberg: Nettundervisning og kvalitet.  Les mer

15:00 – 15:45 Petter Mathisen: Veiledning i teknologirike omgivelser. Les mer

Påmeldingsfrist 20. mars. Meld deg på her.