Endrede utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk ved UiT krever at søkere dokumenterer sin pedagogiske kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner som gir grunnlag for å vurdere denne kompetansen. Våren 2016 gjennomførte Result en pilot seminarrekke for erfarne undervisere ved UiT. Seminarrekken skulle være et tilbud som støtte for å dokumentere sin pedagogiske kompetanse. Langt flere søkte enn de 12 plassene som var tilgjengelig. Seminarrekken ble derfor utlyst på nytt nå i vinter og interessen for å delta var høy. Nesten 40 søkere til 12 plasser. Søkerne måtte dokumentere minst fem års undervisningserfaring fra høyere utdanning. Første av i alt fire kursdager ble gjennomført 1. februar i Results lokaler på i Tromsø.

Seminarrekken gir ikke en generell pedagogisk sertifisering, men er et redskap for å dokumentere kompetansen i ulike kontekster:

  • få innsikt i hva en pedagogisk mappe er
  • få tilbakemeldinger på eget arbeid med å utvikle en pedagogisk mappe
  • få kunnskap om å utvikle en digital pedagogisk mappe

Ansvarlig for seminarrekken er dosent Marit Allern, Result. Result planlegger nye seminarer høsten 2017.