Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk gjennomførte det første av seks webinarer 17. januar. Webinarene er ment som et bidrag til bli å bedre kjent med spisskompetansen i universitets- og høgskolepedagogikkmiljøene i Norge. Førsteamanuensis ved Result Kine Dørum var første dame ut med presentasjonen: Tilhøringhetsfølelse blant studenter i høyere utdanning. Hva er det som gjør at noen studenter velger å hoppe av studiene sine, mens andre velger å stå løpet ut? Presentasjonen tar for seg faktorer som gjennom forskning har vist seg å påvirke denne avgjørelsen, nemlig faglig og sosial tilhørighetsfølelse. Du kan se opptak av presentasjonen her. Universitetsavisa har skrev en artikkel om presentasjonen, les her.