ColourboxNorsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk vil i kalenderåret 2017 tilby tilsammen 6 webinarer fordelt på tre dager. Webinarene er ment som et bidrag til at vi kan utnytte og bli kjent med spisskompetansen som finnes innen universitets- og høgskolepedagogikk ved de ulike institusjonene. Det vil bli gjort opptak av presentasjonene som holdes på webinarene. Opptakene vil gjøres tilgjengelig og kan være en ressurs for alle som arbeider med UH-pedagogiske kurs. Webinarene har minst tre formål: 1) Å sette undervisningskvalitet på dagsorden, 2) Å bidra til å gjøre universitetspedagoger og universitetspedagogiske problemstillinger mer kjent i høyere utdanning – ut over de som tar universitetspedagogiske kurs, og 3) få til interessante dialoger i etterkant av innleggene (filmes ikke, kun for deltakerne som er pålogget i sanntid).

Les nyhetssak om webinarene på Norgesuniversitetets nettsider

Les mer om webinarrekka her, som er satt i gang i regi av Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk, for mer informasjon se følgende nettsted: http://www.uhped.no

Du kan melde deg på de to første webinarene 17. januar 14:00 – 15:45 her