Spansk
UiT har utviklet et nettabasert, tilpasset variant av sitt emnetilbud i spansk som også studenter fra NTNU vil delta på. Samarbeidet mellom NTNU og UiT blir løftet fram som et eksempel på godt og framtidsrettet utdanningssamarbeid mellom de to institusjonene. På bildet ser vi Carlos Cabanillas Cárdenas (t.v), Antonio Fábregas og Kristian Osnes Aambø som alle er med på å tilrettelegge det nye kurset ved NTNU. Adminstrasjonen ved HSL og Result får skryt for god tilrettelegging.