Applications

Strategisk utdanningsutvalg har vedtatt at utlysningen av prosjektstøtte fra «Program for undervisningskvalitet» 2017 skal skje etter følgende tidsskjema:

  • Utlysning vil bli gjort medium februar 2016
  • Søknadsfrist vil bli satt til 29. april 2016
  • Søknadsbehandling og tildeling er planlagt på møte 31. mai 2016

Utlysningen over bryter med tidligere utlysninger og tildelinger som til nå har vært gjort om høsten. Vi ber alle interesserte søkere merke seg denne omleggingen. Nærmere informasjon og utlysning vil komme medium februar.