Applications

Også i år har mange søkt støtte fra «Program for undervisningskvalitet». I alt 29 søknader er levert innen søknadsfristen. Søknadene for 2016 fordeler seg på følgende måte: «Såkornmidler» 8, «Utviklingsmidler» 18 og «Fyrtårn 3.

Strategisk utdanningsutvalg legger opp til behandling av søknadene 24. november. Da er det bare å vente i spenning for de som har søkt! Tildelingene vil bli annonsert på Result sin hjemmeside.