Årets tildeling av stimuleringsmidler er klar.

Strategisk utdanningsutvalg (SUV) tildelte på møte 24. november prosjektstøtte for 2016. Tildelingen ble som i fjor gjort i tre kategorier: «Såkornmidler», «Utviklingsmidler» og «Fyrtårnmidler». Til årets utlsyning kom det i alt 27 søknader innen de to første...

Desentralisert sykepleieutdanning får nasjonal pris.

For ikke lenge siden kunne denne bloggen fortelle om den desentraliserte sykepleieutdanninga sitt 25-års jubileum, og de gode resultater utdanningen kan vise til ved å utdanne et stort antall svært fornøyde sykepleiere i distriktet. Denne uka ble det kjent at det...

Mange søknader til “Program for undervisningskvalitet”

Også i år har mange søkt støtte fra “Program for undervisningskvalitet”. I alt 29 søknader er levert innen søknadsfristen. Søknadene for 2016 fordeler seg på følgende måte: “Såkornmidler” 8, “Utviklingsmidler” 18 og “Fyrtårn...