RLE
“Fleksibel grunnskolelærerutdanning i RLE (Religion, livssyn og etikk)  er et samarbeidsprosjekt mellom de som underviser i RLE-faget på lærerutdanningene i Nord-Norge , det vil si Universitetet i Nordland, UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Nesna.

Målet er å studere ikke bare hvordan man kan bruke nettbrett i et fag som RLE, men også hvordan man generelt kan bruke IKT i undervisning som er “kategorialt dannende”.  Les mer om denne tinærmingen hos NUV.

Også dette prosjektet har blitt valgt til månedens prosjekt hos NUV. Det betyr at UiT har hatt månedens prosjekt både i juli og august denne sommeren. God markedsføring av arbeidet som nå blir gjort med IKT i mange fagmiljøer!