teacher ipad
Ved lærerutdanningen (ILP) har en gjennomført et svært spennende prosjekt med bruk av nettbrett i praksisperiodene. Nettbrettene har vært brukt til å skape sammenheng mellom undervisning, observasjon og rettleiing. Resultatene har vært positive og interessen stor, også utenlands. Prosjektlederne ønsker derfor å gå videre med prosjektet.

Prosjektet ble i juli valgt til månedens prosjekt hos Norgesuniversitetet (NUV). Du kan lese mer om prosjektet hos NUV.